Uppsala

Kommande utbildningar och möten 2024 - 2025

OFO Sjukvårdsregion Mellansverige 

Datum:

Utbildning/möte:

Info

Anmälan och frågor1 oktober

2024

Webbaserad grundutbildning om organdonation

Kursen är gratis och sker i realtid.

Innehållet täcker hela donationsprocessen: möjligadonatorer, styrande lagar och föreskrifter, samtal med närstående, koordinatornsroll, fastställande av totalhjärninfarkt, vård av donator, donators-operationen samt kort om transplantationer.

Målgrupp: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på operation/anestesi och intensivvårdsavdelningar

Maila namn, mailadress och det datum ni önskar delta till nadine.weidenberg@akademiska.se


Sista anmälningsdag är 25 september.

Efter detta datum får varje anmäld deltagare ett mail med en TEAMS-länk till utbildningsdagen. 


Välkommen!

2 oktober

2024

Webbaserad grundutbildning om organdonation

Samma innehåll samt målgrupp som ovanstående den 1/10


Se anmälningsinformation ovan

10 oktober 2024

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

EDHEP är ett seminarium i interaktiv form för läkare och sjuksköterskor som möter och tar hand om sörjande närstående, och som har till uppgift att utreda frågan om donation.

Plats: Friiberghs Herrgård, Örsundsbro. 

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor som tjänstgör inom intensivvård. 

15 Oktober 2024

kl.8-12

Webbaserad Grundutbildning i DCD, halvdag.

Kursen är gratis och sker i realtid via Teams. 

Programpunkter: Möjlig DCD-donator och gällande lagstiftning, Prognostisering av död, Organbevarande behandling, Medicinsk utvärdering, Allokering vid organdonation, Avbrytande och palliation, donationsoperationen och transplantationsresultat.


Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på An/Op/IVA som önskar grundläggande information om DCD Processen. 

Maila namn och mailadress till nadine.weidenberg@akademiska.se


Sista anmälningsdag är 11 Oktober.

Efter detta datum får varje anmäld deltagare ett mejl med en TEAMS-länk till utbildningsdagen.

 

Välkommen!

28 November 2024

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

EDHEP är ett seminarium i interaktiv form för läkare och sjuksköterskor som möter och tar hand om sörjande närstående, och som har till uppgift att utreda frågan om donation. 

Plats: Friibergs Herrgård, Örsundsbro.

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor som tjänstgör inom intensivvård. 

23-24 januari 

2025

Nationella Donationsmötet NDM, 2025

Ansvarig Sjukvårdsregion Mellansverige

Plats:

Uppsala konsert och kongress, UKK
Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


www.ofomellansverige.se 2015