Statistik

Aktuell statistik gällande avlidna organdonatorer i Scandiatransplant år 2019-2023


2019

2020

2021

2022

2023

Sverige        10,5 miljoner.inv.     Antal / PMI

191 / 18,6

174 / 16,7

192 / 18,5

206/19,6

258 / 24,3

Sjukvårdsregion

Mellansverige

(2,2milj) Antal/PMI

33 / 16,7

40 / 18,2

30 / 13,6

43 /19,5

58 / 26,4

Stockholms region

(2,5 milj)         Antal / PMI

42 / 18,3

52 / 20,8

48 / 19,2

44 / 17,6

69 / 27,6

Göteborgsregionen

(3,9 milj)         Antal / PMI

84 /  22,1

57 / 15

71 / 18,7

79 / 20,3

99 / 25,4

Södra sjukvårdsregionen Malmö/Lund         (1,9 milj inv.)         Antal / PMI

28 / 14,7

25 / 13,2

43 / 22,6

40 / 21,1

32 / 16

Norge

5,5 milj inv

Antal / PMI

113 / 21,1

101 / 18,8

95 / 17,5

109 /19,9

119 / 21,5

Finland

5,6 milj inv

Antal / PMI

141 / 25,5

121 / 21,9

119 / 21,4

113 /20,3

150 / 26,8

Danmark

6 milj inv

Antal / PMI

100 / 16,8

121 / 20,4

101 / 16,9

82 /13,6

111 / 18,3

Island

400 000 inv

Antal / PMI

7 / 19,3

 4 / 10.9

11 / 29,4

10 /26

10 / 25,2

Estland

1,4 milj inv

antal / PMI

25 / 18,9

33 / 24.8

21 / 15,8

25 /18,8

30 / 22

PMI = Per miljon invånare                    Källa: Svensk transplantationsförening samt Scandiatransplant

För ytterligare statistik gällande donation och transplantationer se nedanstående länkar


Svenska siffror

Via Svensk transplantationsförening hittar du här.


Scandiatransplants statistik för 2023

finns här.


Internationella siffror för 2022

se Newsletter transplant som publiceras av Council of Europe som finns att ladda ner som PDF här.
År 2023

 I Sverige blev 258 avlidna donatorer där minst ett organ blev transplanterat. Av dessa var 68 DCD donatorer


År 2018

DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) projekt startade i februari på sex pilotenheter.

Projektet  avslutades 31 januari 2019. En slutkonferens hölls i mars 2020.


Nu breddinförs DCD successivt runt om i Sverige. www.ofomellansverige.se 2015