Statistik

Aktuell statistik gällande avlidna organdonatorer i Scandiatransplant år 2018-2022


2018

2019

2020

2021

2022

Sverige        10,5 miljoner.inv.     Antal / PMI

182 / 17,8

191 / 18,6

174 / 16,7

192 / 18,5

206/19,6

Sjukvårdsregion

Mellansverige

(2,2milj) Antal/PMI

39 / 18,6

33 / 16,7

40 / 18,2

30 / 13,6

43 /19,5

Stockholms region

(2,5 milj)         Antal / PMI

43 / 17,9

42 / 18,3

52 / 20,8

48 / 19,2

44 / 17,6

Göteborgsregionen

(3,9 milj)         Antal / PMI

63 / 16,6

84 /  22,1

57 / 15

71 / 18,7

79 / 20,3

Södra sjukvårdsregionen Malmö/Lund         (1,9 milj inv.)         Antal / PMI

37 / 19,5

28 / 14,7

25 / 13,2

43 / 22,6

40 / 21,1

Norge

5,5 milj inv

Antal / PMI

100 / 18,8

113 / 21,1

101 / 18,8

95 / 17,5

109 /19,9

Finland

5,5 milj inv

Antal / PMI

108 / 19,6

141 / 25,5

121 / 21,9

119 / 21,4

113 /20,3

Danmark

6 milj inv

Antal / PMI

85 / 14,4

100 / 16,8

121 / 20,4

101 / 16,9

82 /13,6

Island

387 758 inv

Antal / PMI

10 / 28

7 / 19,3

 4 / 10.9

11 / 29,4

10 /26

Estland

1,4 milj inv

antal / PMI

33 / 25

25 / 18,9

33 / 24.8

21 / 15,8

25 /18,8

PMI = Per miljon invånare                    Källa: Svensk transplantationsförening samt Scandiatransplant

För ytterligare statistik gällande donation och transplantationer se nedanstående länkar


Svenska siffror

Via Svensk transplantationsförening hittar du här.


Scandiatransplants statistik för 2022

finns här.


Internationella siffror för 2021

se Newsletter transplant som publiceras av Council of Europe som finns att ladda ner som PDF här.
År 2022

Av 206 donatorer i Sverige var 47 DCD donatorer


April 2021

Uppdaterad med senaste befolkningsstatistiken från SCB


År 2018

DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) projekt startade i februari på sex pilotenheter.

Projektet  avslutades 31 januari 2019. En slutkonferens hölls i mars 2020.


Nu införs DCD successivt på fler sjukhus runt om i Sverige. www.ofomellansverige.se 2015