Nationella donationspärmen - DCD


Nationell donationspärm - DCD


Kapitel:

0. Innehållsförteckning


1. Inledning


2. Kontakt med jourhavande transplantationskoordinator


3. När kan organdonation vara möjlig

 • Kriterier för möjlig DCD
 • Prognostisering av död
 • Medicinsk bedömning möjlig organdonator


4. Organbevarande behandling och medicinska insatser efter döden


5. Utredning av donationsvilja


6. Vägledning vid närståendesamtal


7. Utredning av medicinska förutsättningar


8. Kontakt med polis och rättsmedicin i samband med en organdonation


9. Beslut och dokumentationgällande donation


10. Annat medicinskt ändamål

   

  11. Organdonation, barn


  12. Inför avbrytande av livsuppehållande behandling vid DCD

  • Förmöte


  13. Avbrytande av livsuppehållande behandling vid DCD


  14. Fastställande av död med indirekta kriterier


  15. Inför donationsoperation


  16. Donationsoperation

  • Beskrivningav operationsteknik-Rapid recovery (RR), Normoterm Regional Perfusion (NRP)
  • Klassifikation av kirurgiska åtgärder (Operationskoder)


  17. Efter donation


  18. Vävnadsdonation


  19. Styrdokument

  • Författningar gällande donation och transplantation
  • Länkar gällande donation och transplantation
  • IVO-anmälan av allvarliga avvikande händelser och biverkningar - organ


  20. Flödesschema donationsprocessen DCD

   21.  Lokala checklistor/rutiner


  Jourhavande transplantations-koordinator

  telefon:

  020 224 224


  Kom ihåg

  Råd gällande hela donationsprocessen kan fås av erfaren donationsansvarig läkare. Kontakten etableras via transplantations-koordinatorn.